Grovavfall

Har du svårt att ta dig till Lilla Nyby? Om du tar kontakt med oss kan vi hämta ditt grovavfall. Två gånger per år åker vi runt i kommunen och samlar in grovavfallet. Detta ingår i taxan och kostar inget extra. Se i tabellen nedan när vi kommer till ditt område.

Det här kan vi hämta!

Vi kan hämta ditt grovavfall (max 5 kbm) och ser till att det tas om hand på rätt sätt. På så sätt hjälps vi alla åt att spara naturresurserna för framtiden. Grovavfall är sådant som du tar med dig när du flyttar, exempelvis möbler och cyklar. Vi tar även emot mindre mängder farligt avfall (max 30 kg). Vi hämtar även dina vitvaror kostnadsfritt.

Kontakta oss senast torsdagen veckan innan du vill ha ditt avfall hämtat. Du når oss på telefonnummer 016-710 23 00. När du anmält att du önskar hämtning så ställer du ut ditt grovavfall vid tomtgränsen söndagen veckan innan din hämtning. Vi hämtar avfallet under den veckan vi är i ditt område. Har du farligt avfall som ska hämtas så måste du anmäla det också. Då ringer vi tillbaka för att boka en passlig tid.

För hämtning av bygg- och rivningsmaterial debiterar vi dig en kostnad. Minsta debitering är en kubikmeter oavsett hur lite material du vill få hämtat.

Tidtabell för hämtning av grovavfall

Våren 2017

Vecka

Postnummer

10

632 20 - 632 25  |632 33 - 632 36

11

635 02 - 635 09

12

632 26 - 632 32 | 632 37

13

644 30 - 644 36

14

632 39 | 635 10 - 635 12 | 635 30 - 635 32

15

635 19 - 635 20 | 640 43

16

633 40 - 633 46 | 633 52 - 633 62

17

635 13 - 635 14 | 640 40 | 732 91  | 732 93 | 736 91 | 736 92 
732 93 | 732 48

18

633 47 - 633 51

19

633 69 - 633 70 | 635 17 - 635 18 | 643 97

Hösten 2017

Vecka

Postnummer

37

632 20 - 632 25 | 632 33 - 632 36

38

632 26 - 632 32 | 632 37 | 644 30 - 644 36

39

632 39 | 635 10 - 635 12 | 635 30 - 635 32

40

635 02 - 635 09 |635 19 - 635 20 | 640 43

41

633 40 - 633 46 | 633 52 - 633 62

42

635 13 - 635 14 | 640 40 | 732 91  | 732 93 | 736 91 | 736 92 
732 93 | 732 48

43

633 47 - 633 51

44

633 69 - 633 70 | 635 17 - 635 18 | 640 25 | 643 97