Här händer mycket! Allt från villaägaren som slänger sitt grovafall till Europas mest avancerade sorteringsmaskin.
Lilla Nyby är en återvinningsanläggning i världsklass!

Släng ditt grovafall på återvinningscentralen

På återvinningscentralen slänger du ditt grovavfall i containrar. Du kan lämna ditt farliga avfall i Miljöboden, gamla kläder i Myrornas container och din gamla TV bland elektronikskroten. Tänk på att inte lasta mer än du orkar lyfta av när du väl kommer till sorteringsrampen. Har du frågor kring sorteringen kan du fråga någon av personalen på återvinningscentralen. Du får alltid ett trevlig bemötande och bra hjälp från dem.

Köp jord

När du har slängt ditt avfall på återvinningscentralen och har tomt släp, varför inte köpa med jord hem?
Du kan köpa planteringsjord och kompostmulldirekt vid återvinningscentralen. Ta kontakt med någon personal vid återvinningscentralen så hjälper de dig.
Planteringsjorden och kompostmullen håller högsta kvalitet och tillverkas genom kompostering på Lilla Nyby.

Hitta hit

Lilla Nyby hittar du på väg 53 längs med Malmköpingsvägen. Se karta på denna länk: Karta Lilla Nyby